Decebal

Istoric

Decebal

Decebal, rege dac (anii 87-106) sub care statul centralizat dac a ajuns la apogeu. Dupa victoria de la Tapae (anul 87), Dacia devine regat clientelar al Romei fiind intr-un vast program de construcții civile și militare (zona Munților Orăștie).

In 101 si 102, Decebal este infrant de Imparatul Traian la Tapae, Nicopolis ad Istrum si Adamclissi, fiind silit sa dărâme zidurile cetăților, sa cedeze teritorii și sa renunțe la orice independență în politica externă. Dupa constructia podului peste Dunare (Drobeta – Apolodor din Damasc), se initiaza in 105 cel de-al doilea război dacic. Abandonat de aliați, Decebal se retrage în citadela din Munții Orăștiei. După cucerirea cetăților Blidaru, Costesti, Piatra Rosie, Bănita, Căpâlna, Tilișca, legiunile romane asediaza Sarmizegetusa, iar Decebal se sinucide. Mare parte a teritoriului dac (Transilvania, Banatul și Oltenia) devine (in 106) provincie romană Dacia Felix, cu capitala la Ulpia Traiana Dacica Augusta Sarmisegetusa, iar Muntenia și Sudul Moldovei sunt preluate în provincia Moesia Inferior. Basoreliefurile de pe Columna lui Traian și monumentul de la Adamclissi, reliefeaza cele 2 conflicte grele si sangeroase. Tezaurul regatului dac și aurul extras de la Rosia Montana, vor redresa Imperiul Roman. Cel mai important oraș, Apullum (Alba Iulia) era poarta de trecere a aurului catre vest.